Elemzésünk a három székelyföldi megye munkaerőpiacának jellemzőit hivatott bemutatni a 2o12-es évre vonatkozóan

Az alkalmazottak számának alakulását vizsgálva, megfigyelhető, hogy a székelyföldi megyékben mindhárom szektorban nőtt a foglalkoztatottak száma 2012. január – 2013. január között.

Az átlagbérek tekintetében elmaradás tapasztalható az országos átlagértékektől, ágazati bontásban a székelyföldi megyék között különbségek figyelhetőek meg.

A nyugdíjak tekintetében a székelyföldi rangsort Hargita megye vezeti, bár a nyugdíjak átlagértéke itt is mintegy 30 lejjel marad el az országos átlagtól.

2013 januárjában Hargita és Kovászna megyékben több munkanélküli férfit és kevesebb munkanélküli nőt regisztráltak, mint egy évvel korábban. Maros megyében mind a női, mind pedig a férfi munkanélküliség esetében csökkenés figyelhető meg.

A munkanélküliségi ráta mindhárom megyében az országos átlag fölött mozgott. Éves dinamikájában a minimum pont Maros és Hargita megyében június, míg Kovászna megyében október volt, a maximum értékeket mindhárom megye esetében télen regisztrálták.

2012 januárjához képest 2013 januárjában Hargita és Kovászna megyében nőtt, míg Maros megyében csökkent a regisztrált munkanélküliek aránya.

Az elemzés  letölthető itt.pdf

Loading