Az ipari termelés indexét vizsgálva megfigyelhető, hogy Székelyföld gyengébben teljesített, mint 2012-ben. Az egy évvel korábban mért adatokhoz képest 2013-ban Hargita (7,1%) és Kovászna (3%) megyében is csökkent a termelés volumene, míg Maros megye az előző évi termelési indexét enyhe, 2,8%-os növekedéssel zárta.

Az ipari forgalom nem követi a székelyföldi megyékben a termelés alakulását, sőt azzal ellenkező tendenciát mutat. Hargita megyében például 2012 májusához képest az ipar 3%-kal nagyobb forgalmat bonyolított le 2013-ban, miközben közel 20%-kal csökkent a termelés volumene.

A székelyföldi megyék 7%-os exportnövekedést produkáltak, 82,4 millió euróval növelték a kivitelt 2013. január–októberre előző év ugyanezen időszakához képest, míg 10%-kal, több mint 135,6 millió euróval csökkent a behozatal értéke. Összességében 2012-höz képest a székely megyékben 77%-kal csökkent a kereskedelmimérleg-hiány 2013 vizsgált periódusában.

A külföldi tőkerészvétellel bejegyzett vállalkozások számára 2012-ben és 2013-ban egyaránt a legvonzóbb Maros, a legkevésbé vonzó megye Kovászna volt. A székelyföldi megyékben összesen 8%-kal nőtt 2013-ra a külföldi tőkével bejegyzett vállalkozások száma az előző évhez képest.

A székely megyékben a lakások többsége vidéken épült 2012 és 2013 vizsgált periódusában is. 2013 vizsgált időszakában 80 lakással több épült vidéken, mint városon.

Az elemzés letölthető itt: pdf

Loading