România a încheiat ciclul de politici publice 2007-2013 în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI). În anul 2011 a fost realizată o evaluare „mid-term”, urmată de un studiu de impact în anul 2015. Noul ciclu începe în 2014 şi se întinde până în 2020. Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 cuprinde principiile, obiectivele şi un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită.

Románia lezárta a 2007–2013 közötti közpolitikai ciklust a kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) területén. 2011-ben középtávú értékelést végeztek, majd 2015-ben hatástanulmányt készítettek. Az új ciklus 2014-ben kezdődik és 2020-ig tart. A 2014–2020 közötti nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia tartalmazza az említett időszakra vonatkozó ajánlott intézkedések alapelveit, célkitűzéseit és összefoglalását.

Dokumentum románul: Nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia 2014–2020

 

Loading