A romániai oktatási és szakképzési, 2016–2020 közötti stratégiája koherens megközelítést javasol a kezdeti szakképzéshez és a továbbképzéshez, amely hozzáférhető, vonzó, versenyképes és a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő szakképzési rendszer kialakításához vezet. A stratégia integrálja az alap- és továbbképzést, és követi a közpolitikák 2007–2013 közötti ciklusát az emberi erőforrások fejlesztése terén. 

Loading