About Simon Emil

Hargita Megye Tanácsa a térségi fejlesztéspolitika egyik legmeghatározóbb szereplőjeként a rendelkezésre álló fejlesztési eszközei révén a helyi lakosság életminőségének javításán dolgozik. A különböző fejlesztési programok kidolgozása és eredményes gyakorlatba ültetése, az erőforrások területi és ágazati újraosztása, azaz a megfelelő fejlesztéspolitikai szerepvállalás elképzelhetetlen lenne különböző háttérelemzések nélkül. Az Elemző Csoport alapvetően ezt a szakmai döntés-előkészítési feladatot látja el, ugyanakkor céljai között szerepel: • a makroszintű és helyi társadalmi-gazdasági folyamatok nyomon követése • a fejlesztéspolitikai folyamatokra történő reflektálás • az országos politikai történések értelmezése • a térségfejlesztés szakmai ismerettárának bővítése • a székelyföldi és megyei stratégiák, szakpolitikák kidolgozásának támogatása • a különböző programok és projektek társadalmi hasznosulásának nyomon követése • kreatív műhelyként új fejlesztési programjavaslatok kidolgozása • a székelyföldi és megyei érdek artikulálása, lobbyanyagok elkészítése
Go to Top