FIDIBE projekt

A projekt fő céljai a Dél-kelet Európai régió innovatív potenciáljának és versenyképességének növelése a térség kis- és középvállalkozásainak fejlesztésével és támogatásával, az innováció és a vállalkozó szellem  ösztönzése, valamint a regionális különbségek csökkentése.

Dokumentumok:

 

Recultivatur projekt

A projekt célja a délkelet-európai vallásturisztikai értékek bevonása a turisztikai körforgásba. Régiónk jelentős és nagyon változatos vallás-turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyek nem teljesen ismertek még a hazai és külföldi turisztikai piacon.

Dokumentumok:

 

ENGAGE – Szélessávú internet szolgáltatás tervezése Hargita Megyében

A szélessávú internet szolgáltatás (HSB) kulcsfontosságú tényező az európai vidéki térségek gazdasági és közösségi fennmaradásában és fejlődésében.

Az INTERREG IVC Program keretén belül működő ENGAGE célja egy Európa-szerte terjedő szélessávú internet hálozat kiépítése hatékony költségvetéssel, azáltal, hogy az eddigi bevált módszereket és kivitelezéseket hatékony és eredményes politikává alakítja. A projekt fő célja, hogy segítse a 11 állami partnert, hogy kidolgozzák a legjobb gazdasági modellt a szélessávú internethálózat kiépítését illetően, kevésbé lakott, csekélyebb népességű régiókban.

Dokumentum:

 

CCIC – Összetett kihívások, innovatív városok

A projekt célja: A regionális innovációs politikák javítása, a közszféra innovációjának erősítése, valamint a helyi és regionális hatóságok, állami szervek és más érintettek együttműködésének javítása.

Dokumentum:

 

SEEMIG -Migráció és migrációs hatások kezelése dél-kelet Európában

A SEEMIG stratégiai, fejlesztési projekt, amelynek célja, hogy megbízható adatokat szolgáltasson a délkelet-európai migrációs, munkaerő-piaci és demográfiai folyamatokról. A projekt abból a felismerésből született, hogy a fenti folyamatok összefüggéseinek vizsgálatához szükség van a meglévő adatbázisok fejlesztésére, az adatminőség javítására. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a migrációs folyamatokkal kapcsolatos meglévő adatokat összegyűjtse, azokat kritikailag értékelje, majd ajánlásokat fogalmazzon meg az adatgyűjtés módszereire vonatkozóan.

Dokumentumok:

 

CivPro – „Regionális stratégiák a katasztrófa megelőzésben”

 

CLEAR – Innováció-ösztönző együttműködések kiépítése Dél-Kelet-Európai térség országaiban

A projekt célja a kulturális értékek megbecsülésének növelése, jobb (fizikai és virtuális) elérhetőségük biztosításával annak érdekében, hogy turisztikai hasznosításuk minél széleskörűbb legyen.

Loading