Hargita Megye Tanácsa a következő négy év tevékenységét 13 prioritási pont köré szervezi, ezért az intézmény elemzőcsoportja lakossági felmérést végzett ezen pontok mentén. A kérdőív célja volt kideríteni továbbá, hogy a lakosok milyen fontossági sorrendben tüntetnék fel a prioritásokat annak függvényében, hogy a saját térségükben mit tartanak a legnagyobb problémának, fejlesztendő területnek. A kérdésekre 250 válasz érkezett be, javarészt magyar anyanyelvű csík-térségi lakosok részéről.

                                          

A felmérés legfontosabb következtetései:

  • Általánosságban véve a válaszadók háromnegyede az infrastruktúra fejlesztését helyezte a prioritási sorrend élére, fele a település kulturális és turisztikai vonzerejének növelését és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését;
  • Általánosságban véve a legkevésbé fontosnak tartott téma az egyház szerepének erősítése;
  • A felsorolt 13 prioritásunk közül az öt legfontosabb téma a kitöltők szerint: minőségi utak és hidak, gazdaság, egészség, fiatalok jövőképe (a román válaszadók esetében ezt kevéssel megelőzi az innováció), turizmus fejlesztése;
  • A felsorolt 13 prioritásunk közül a legkevésbé fontosnak ítélt témák a magyar anyanyelvű válaszadók szerint az idősekkel való foglalkozás, valamint román kitöltők szerint a bukaresti-budapesti-brüsszeli kapcsolataink erősítése;
  • Csík-térségben a költségvetés több mint felét a fiatalok jövőképére, az egészséges megye építésére, valamint gazdaságélénkítésre költenék, a legkevesebbet pedig határaink védelmére, a bukaresti-budapesti-brüsszeli kapcsolatok erősítésére és közösségépítésre szánnák.
  • Udvarhely-térségben a legtöbbet az infrastruktúra fejlesztésére, a fiatalok jövőképére és közösségépítésre költenének, 10%-nál kevesebbet pedig egy zöld, biztonságos és családbarát megye építésére.
  • Gyergyó-térségben 50%-nál többet is költenének határaink védelmére, minimálist viszont közösségépítésre és a bukaresti–budapesti–brüsszeli kapcsolataink erősítésére.
  • Keresztúr-térségben a legtöbbet az infrastruktúra fejlesztésére (utak, hidak), egészséges megyére költenének, a legkevesebbet pedig a biztonságra és a bukaresti–budapesti–brüsszeli kapcsolataink erősítésére.
  • Maroshévíz-térségben a költségvetés több mint felét gazdaságélénkítésre költenék, minimálist viszont a közösségépítésre és a bukaresti–budapesti–brüsszeli kapcsolataink erősítésére.
  • A térségek tekintetében összesítve a legfontosabbnak tartott prioritás, témakör tehát a fiatalok jövőképe, a legkevesebb érdeklődést kiváltó téma pedig a bukaresti–budapesti–brüsszeli kapcsolataink erősítése.

A teljes jelentés ITT olvasható.

Loading