Tekintettel az oktatási minisztérium által hozott intézkedésre, miszerint „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják” Hargita Megye Tanácsa egy gyors felmérést végzett az V.-VIII. osztályban tanító romántanárok körében. A négy kérdést tartalmazó, rövid kérdőívet a Hargita megyei, magyar tannyelvű általános iskolákba küldtük ki román és magyar nyelven. Az on-line kérdőívek szeptember 10-én lettek kiküldve összesen 65 intézményhez egy napos határidővel és 43 válasz érkezett be.

A felmérés célja megtudni, hogy miként vélekednek a romántanárok az elemi iskolákban tanító kollégáikat érintő rendeletről, annak szükségességéről, előnyeiről és/vagy hátrányairól.

Az eredményekből kiderül, hogy ebben a formában minden tanár elutasítja a kormányrendeletet.

A válaszadók több mint fele feleslegesnek tartja az intézkedést. Néhányan pedig azt kifogásolják, hogy túl későn hozták meg ezt a döntést, néhányan pedig az előzetes felmérést, konzultációt hiányolják. Egy tanár sem tartja teljes mértékben elfogadhatónak.

diagram1

Arra a kérdésre, hogy „Ön szerint milyen kompetenciák, végzettség szükséges ahhoz, hogy egy tanár megfelelően tudja tanítani a nem román anyanyelvű diákoknak a román nyelvet az elemi oktatásban?” adott válaszokból kiderül, hogy a válaszadó tanárok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az I.-IV. osztályban tanító román tanároknak elegendő az óvó- és tanítóképző végzettség, valamint a legfontosabb „a románnyelv-oktatásának elemi osztályokra vonatkozó módszertanának ismerete”.

„Szerintem a tanítók rendelkeznek megfelelő képesítéssel és kellő tapasztalattal ahhoz, hogy egyéb tantárgyak mellett, román nyelvet is taníthassanak továbbra is  az elemiben”.

Viszont a tanároknak megfelelően kell ismerni, úgy a román nyelvet, mint a diákok anyanyelvét és ehhez, ha szükséges, akkor tanfolyamokat kell biztosítani számukra: „Véleményem szerint szükséges a román nyelv kommunikáció szintjén való elsajátítása; kötelező továbbképzéseken való részvétel, azoknak akiknek hiányosságai vannak ilyen téren”, „A tanulók anyanyelvének és kultúrájának ismerete, amelyek, egyébként fontos nyelvtanulási tényezők. A nyelvoktatásnak megfelelő szakmai és módszertani képzettség”, „A legfontosabb szempont a magyar nyelvű diákok esetén a tanító, tanár, magyar nyelv ismerete, hiszen elemi iskolás gyerekekről van szó, akiknek  a magyar nyelv az anyanyelvük, így nyilván a román nyelvet és irodalmat idegen nyelvként kell elsajátítsak, bármennyire is idegen ez a gondolat. A magyar gyerekek esetében az alap román nyelvi kompetenciák megtanulása nem otthoni, természetes közegben zajlik, hanem főként intézményesített formában, tehát lényeges hogy az oktatók a két nyelv közötti eltérésekre ki tudjanak térni, párhuzamokat vonva. Záró gondoltakent :  a hibakód nem az oktatókban keresendő,  hanem a tantervekben”.

„NU sunt de acord cu OUG, deoarece consider pregătirea Învățătorilor este suficientă pt a preda limba romană , Menționez ca majoritatea Învățătorilor au studii superioare”.

diagram2

A felmérésből az is kiderül, hogy a tanárok nagy része elegendőnek tartja az óvó- és tanítóképző végzettséget az elemi iskolában tanító kollégáik számára. Összegezve a válaszokat három fontos dolog van, amivel rendelkeznie kell a tanítóknak:

  • Az óvó- és tanítóképző végzettség
  • A román és a magyar nyelvismerete
  • A románnyelv-oktatásának elemi osztályokra vonatkozó módszertanának ismerete.

„Amennyiben, Ön egyetért/nem ért egyet a kormányrendelettel, annak alkalmazhatóságával, kérem, hogy indokolja meg a válaszát” kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a válaszadó tanárok közül senki nem ért egyet a kormányrendelettel, sőt nagy részük teljes mértékben elutasítja.

Az egyik lényeges indok, hogy a szakképesített tanárok nem alsó tagozatos diákok tanítására vannak felkészítve:

„Nem értek egyet! A felső tagozatos tanárok (tisztelet a kivételnek) nem tanultak alsó tagozatos módszertant, sem nyelvtanítás, sem nevelési téren. Eddig, aki román tanár akart lenni, az nem képzelte magát alsósok közé, esetleg rémálmaiban. Személy szerint minden tanárral először tanítóképzőt végeztetnék, mindegy milyen szakos, alulról kezdeni a szakma gyakorlását. Ezt a törvénymódosítást támogatnám. Ezzel pedig a leghatározottabban NEM ÉRTEK EGYET, ELUTASíTOM!”

„OUG se poate aplica doar în condițiile în care există personal calificat cu specializările cerute. Ar fi necesară aplicarea pe un eșantion de școli, din diferite părți ale țării, de evaluat rezultatele și apoi aplicarea sau neaplicarea în toate școlile în care limba română se predă ca limbă nematernă. În orice caz, aplicarea unei asemenea măsuri, în acest moment ar avea un efect de bulversare a activității din școlile primare”.

„Nu sunt de accord, fiindcă nu am primit pregătirea necesare de a preda în clasele primare”, ” Nu sunt de acord cu OUG, deoarece consider ca este o foarte mare diferenta in a preda la nivelul primar si cel gimnazial”.

Tehát a válaszadó tanárok véleménye szerint teljesen más szempontokat követnek az óvó- és tanítóképzőben. Azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel kisiskolásokat kell oktatni, nem feltétlenül rendelkezik egy felsőfokú végzettséggel rendelkező szaktanár.

A felmérés eredményeinek tükrében javasoljuk az oktatási törvény 263-as számú cikkelyét módosító kormányrendelet érvénytelenítését, amelyet augusztus 23-án fogadott el a kormány, az érintettekkel való előzetes egyeztetés, konzultáció nélkül.

A cikkely módosítása értelmében „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják”, viszont a felmérés értelmében ez az intézkedés nem vezetne a román-nyelvoktatás eredményesebbé tételéhez, hanem ellenkezőleg, feltehetőleg negatív hatása lenne.

Loading