Az elemzés során magyar anyanyelvű diáknak tekintjük azokat a tanulókat, akik magyar nyelv és irodalomból is érettségiztek, román anyanyelvű diáknak, akik nem vizsgáztak semmilyen más nyelvből sem, mint anyanyelv.
Hargita megyében az idén az érettségire jelentkezett román anyenyelvű diákok 59,2%-a teljesített sikeresen a vizsgákon, a magyar anyanyelvű diákok ennél kevesebben, azaz 54,10%. A román anyanyelvű diákok körében jóval magasabb azoknak aza aránya, akik nem jelentek meg a vizsgákon, mint a magyar anyanyelvű diákok körében.
A magyar anyanyelvű sikertelenül érettségizők 87%-a román nyelv és irodalomból (is) sikertelenül vizsgázott. Ez az arány a román anyanyelvű társaik esetében csak 27%.

A jelentés ITT olvasható.

Loading