A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében hozott intézkedések több tekintetben átalakították a környezetünkhöz való viszonyulást. Az oktatásban a megszorítások a digitális eszközök használatát helyezték előtérbe.

Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli az oktatást, és fontosnak tartja a digitális eszközök használatának támogatását. Ezért az intézményben létrejött egy munkacsoport – különböző, megyei szintű intézmények és további szakemberek bevonásával –, amelynek célja felzárkóztatni Hargita megye iskoláit a digitális oktatás terén.

Projektelképzelés

A munkacsoport megbeszélései során körvonalazódott egy projektelképzelés, amely a következő elemekre tenné a hangsúlyt:

  1. Kommunikációs infrastruktúra kialakítása, modernizálása, annak érdekében, hogy ez megfelelő minőségű legyen a digitális oktatáshoz.
  2. Eszköztár biztosítása az oktatási intézményeknek (pedagógusoknak, diákoknak egyaránt), amelyek szükségesek a digitális oktatáshoz.
  3. Szoftver és oktatási források biztosítása a Hargita megyei iskolák részére.
  4. Humán erőforrás fejlesztése, amely tartalmazná a pedagógusok, a tanulók, illetve a képzők képzését, annak érdekében, hogy a kommunikációs infrastruktúra, az eszköztár, illetve a rendelkezésre álló szoftvert kellőképpen tudják használni és alkalmazni az oktatási intézményekben.

Elsődleges cél az iskolák digitális eszközökkel való ellátása, illetve a pedagógusok alapképességeinek a fejlesztése, amelyre majd a jövőben rá lehet építeni a digitális oktatást.

A digitalizáció elindítását egyforma alappal szükséges kezdeni: performáns eszköztár, széles és hatékony internet, úgy a pedagógusoknak, mint a diákoknak. Ugyanakkor, szükséges az alapképzések mihamarabbi elindítása.

Kisebbségi összefüggésben, fontos a Hargita megyei megközelítés, ugyanis míg a román nyelvű (digitális) tartalomfejlesztés is kezdetleges, a magyar nyelvű elenyésző.

A fentiek tekintetében, a Hargita megyei digitális oktatás kialakítása és fejlesztése irányában további elképzelések fogalmazódtak meg, mint a tartalomfejlesztés, továbbá az iskolaépületek modernizálása: tűzvédelmi szempontból, akadálymentesítés kialakítása, levegőminőség javítása. Tehát, egy általános rendszer kialakítása körvonalazódott, ami nemcsak digitalizációt jelent (eszközrendszert és a személyi feltételek megteremtését, az országos rendszerekkel összekapcsolható platformokat), hanem az iskolaépületeket is érinti.

Felmérések

Az elmúlt időszakban három felmérésre került sor (egy még folyamatban van), a Hargita megyei iskolákat és online oktatást illetően:

  1. Online kérdőív – Felmérés a Hargita megyei digitális oktatás kialakításához szükséges internet-hozzáférést és eszköztárat illetően
  2. Iskolák helyszíni felmérése – Felmérés a Hargita megyei digitális oktatás kialakításához szükséges internet-hozzáférést és eszköztárat illetően (folyamatban)
  3. Online kérdőív – Az online oktatás nehézségei a pedagógusok szemszögéből

Tanulmány-akcióterv

A helyzetfelmérés, forrásbeazonosítás, illetve a további lépések meghatározása érdekében egy akcióterv elkészítésének szükségessége is felmerült, amelynek kiírása/megvásárlása megtörtént és 2020 végén el is készült, és amely jelenleg szakmai egyeztetés alatt van.

Digitális oktatással kapcsolatos kisebb projektekben való részvétel

Hargita Megye Tanácsa, az elsődleges projektelképzelés mellett, szorgalmazza a részvételt minden olyan jellegű kisebb-nagyobb méretű projektben, amely hozzájárul bármely olyan tapasztalatszerzéshez, jó példák beazonosításához, amelyek majd a későbbiekben alkalmazhatóak a Hargita megyei digitális oktatás kialakítása során.

Kapcsolódó dokumentumok: 

Az online oktatás nehézségei a Hargita megyei pedagógusok szemszögéből – jelentés

Felmérés a Hargita megyei digitális oktatás kialakításához szükséges internet-hozzáférést és eszköztérat illetően – eredmények bemutatása

Hargita Megye Tanácsának elvi határozata az Európai Unió digitális oktatással kapcsolatos akciótervének aktualizálásáról

Az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési terve (2021–2027)

A romániai oktatás digitalizálási stratégiája

 

Loading