Hargita Megye Tanácsa eddigi lépései a román nyelv oktatásának témakörében:

 • 2015. március 11. Megbeszélést tartottunk a román nyelv oktatásának megreformálása témakörben. (Leszögeztük a teendőket: levélírás az oktatási miniszternek, Király András államtitkárnak, Páll Emese szakdolgozatának elküldése az ortodox püspöknek, műhelymunka szervezése, az említett dolgozat bemutatása pedagógusok fórumain, módszertani napokon stb.)
 • 2015. március 13. Elküldtük Páll Emese román szakdolgozatát az ortodox püspöknek, Andrei Făgărășeanunak.
 • 2015. március 21. Megbeszélést tartottunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőivel, a beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán Dávid László rektor javasolta a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv alkalmazását.
 • 2015. április 16. A románnyelv-oktatás témakörében levelet írtunk a Hargita megyei szenátoroknak és képviselőknek, Király András államtitkárnak, Magyari Tivadar ügyvezető alelnöknek, Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, Biró Rozália és Markó Béla szenátornak, Borbély László és Máté András Levente képviselőnek, figyelmükbe ajánlottuk a román nyelv oktatásának reformjával kapcsolatos megbeszélésről készült emlékeztetőt, valamint Páll Emese román nyelvű, a témával kapcsolatos disszertációs dolgozatát. Továbbá levelünkben említést tettünk arról is, hogy szélesebb körben szeretnénk konzultálni a román nyelv oktatásának hiányosságairól, éppen ezért online kérdőívet és konzultációs felhívást küldtünk ki a témakörben a szülők, igazgatók, a térség iskolái és szakemberei részére.
 • 2015. április 22. Konzultációra hívtuk az iskolaigazgatókat – Elküldtük a tanároknak, szülőknek, diákoknak a románnyelv-oktatás témakörében készült kérdőív online elérhetőségét, véleményt kértünk, javaslatokat a románnyelv-oktatás problémáinak megoldására, hiányosságainak pótlására. A felmérés eredményei ide kattintva megtekinthetők.
 • 2015. április Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015. tavaszi kiírásában 4 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által.
 • 2015. május 7. Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a román nyelv oktatásáról az érintett oktatási szereplők, illetve a tanfelügyelőség képviselőivel és az oktatási szakbizottság részvételével a fentiekben említett felmérés eredményei kapcsán.
 • 2015. július 15. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának témakörében jelentéstervezet készült, amely a megye román lakosságát célozza meg, és amelyet elküldtünk véleményezésre azoknak a személyeknek, akik részt vettek a 2015. május 7-i megbeszélése
 • 2015. július 24. Levelet írtunk a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központnak, amelyben kértük, hogy addig is, amíg a specifikus tantervek és programok megújulnak, illetve az ezek szerinti számonkérés érvénybe lép, egyeztessenek a pedagógusfórum szervezőivel, hogy rendezvényeinken téma legyen a román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban, annak érdekében, hogy a román nyelv és irodalmat oktató tanárok a jelenlegi tanterv feltételei mellett új módszereket is belopjanak a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát.
 • 2015. július 24. Levelet írtunk a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek, amelyben arra kértük, hogy szorgalmazzák, hogy a módszertani napok keretében, a kisebbségi iskolákban a román nyelv és irodalmat oktató tanárok, a jelenlegi tanterv feltételei mellett, új módszereket is belopjanak a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát.
 • 2015. augusztus 10. Levelet írtunk a 2015. május 7-i, e témakörben tartott megbeszélés résztvevőinek, melyben kértük, hogy küldjék be módosító-kiegészítő javaslataikat az oktatási törvény kisebbségi nyelvoktatására vonatkozó részére, valamint a specifikus módszertanra vonatkozó jogi szabályozásra.
 • 2015. augusztus 10. Levelet írtunk Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási miniszternek, Ciprian Fărtușnicnek, a Neveléstudományi Intézet vezérigazgatójának, melyben támogatásukat kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának a mielőbbi bevezetésére vonatkozóan, valamint a specifikus tantervek, programok, tankönyvek, illetve az ezek szerinti számon kérés érvénybe léptetésére vonatkozóan. Továbbá támogatásukat kértük a Neveléstudományi Intézet magyar oldalának a létrehozásában, a megyébe, amely arra lenne hívatott, hogy segítse a Neveléstudományi Intézet munkáját a Román nyelv és irodalom tantárgy specifikus programjainak, tanterveinek, tankönyveinek a kidolgozásában és mielőbbi érvénybe léptetésében, figyelembe véve a kisebbségek speciális igényeit, hogy a többségi nyelvet speciális módszerrel tanulják.
 • 2015. augusztus 10. Levelet írtunk Burus-Siklódi Botond elnöknek: felkértük, hogy a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége tegye meg a szükséges lépéseket a Neveléstudományi Intézet magyar oldala, a Székelyföldi Neveléstudományi Intézet létrehozása érdekében. Levelünkben biztosítottuk, hogy ha úgy gondolja, hogy bármiben segíthetünk, szívesen állunk rendelkezésére.
 • 2015. augusztus 14. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának kérdéskörében javaslatokat kaptunk a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójától, Simó Ildikótól, aki levelében szorgalmazza a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének érvényesítését.
 • 2015. augusztus 21. Levelet írtunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának, Dávid Lászlónak, kérve, hogy küldjék el a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát, hogy továbbítsuk azt Victor Ponta miniszterelnöknek.
 • 2015. szeptember Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015-ös őszi kiírásában 7 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által, valamint didaktikai anyagok vásárlása.
 • 2015. szeptember 11. Megbeszélést tartottunk Andrei Jean-Adriannal, Hargita megye prefektusával az érintett oktatási szereplők, a tanfelügyelőség képviselői és az oktatási szakbizottság tagjai részvételével. A beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán elhangzott, hogy szükség van egy munkacsoport létrehozására, amely szelektálja, kiválogatja az iskolai programból a vizsgaanyagot, és módszertani körökön feldolgozza azokat. Javasoltuk, hogy a tanfelügyelőség a kérdésben szervezzen megbeszélést a romántanárokkal, a prefektusi hivatal és a megyei tanács részvételével.
 • 2015. szeptember 14. Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási minisztertől választ kaptunk a 2015. augusztus 10-én elküldött levelünkre. Arról tájékoztatott, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá az oktatási miniszter arról is tájékoztatott, hogy a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 45-ös cikkelyének 16-os bekezdése alapján előrehaladott szakaszban van a Romániai Nemzeti Kisebbségek Nyelvének Továbbképző Központja (Centru de Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale din România) létrehozása, amelynek feladata lesz a nemzeti kisebbségek oktatási programjainak kibocsátása.
 • 2015. október 2. Levelet írtunk Victor Ponta miniszterelnöknek, melyben támogatását kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának mielőbbi bevezetésében, valamint a specifikus tantervek, programok tankönyvek érvénybeléptetésében, figyelmébe ajánlottuk a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát.
 • 2015. október 19. Levelet írtunk Jean-Adrian Andrei prefektusnak, a levél mellékleteként elküldtük a 2015. szeptember 11-én tartott megbeszélésről készült emlékeztetőt.
 • 2015. október 23–24. között a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ Hidegségen megszervezte a Megyei Pedagógusfórumot, amelyen 50 szakember vett részt. A rendezvény témája: A román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban (A román nyelv kommunikatív oktatása, A román nyelv oktatása az előkészítő osztályokban, a román nyelv oktatása gimnáziumi szinten).
 • 2015. november 14–15. között a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ Hidegségen megszervezte a Gyergyószéki Pedagógusfórumot. Számos más szakmai kérdés mellett a román nyelv oktatásának kérdéskörére is kitértek a jelenlevők. Bartolf Hedwig tanfelügyelő A román nyelv oktatása a kisebbségek számára címmel tartott előadást.
 • 2015. november 11. Levelet írtunk az oktatási tárcáért felelős miniszternek, közöltük, hogy a román nyelv oktatása kapcsán partnerek lennénk a Humán Tőke Operatív Programban (Program Operațional Capital Uman – POCU).
 • 2015. november 12. Az oktatási tárcáért felelős miniszternek küldött levelünket elküldtük a Hargita megyei képviselőknek-szenátoroknak és Király András államtitkárnak, kértük, hogy támogassanak a román nyelv oktatásáért tett erőfeszítéseinkben.
 • 2015. október 9. Egy újságíró kérte annak az oktatási segédanyagnak a támogatását, amely a nem román anyanyelvű középiskolások romántanulását segíti, a kommunikációra helyezve a hangsúlyt (A1, A2, és B1 nyelvi szintek), és amelyet Maria Sturzu irányításával Hargita megyei román tanárok szerkesztettek.
 • 2015. november 13. Levelet küldtünk Maria Strurzu tanárnőnek, kértük, hogy küldje el a román nyelv oktatására vonatkozó kéziratát, hogy küldjük el véleményezésre a megyében oktató romántanároknak.
 • 2015. december 3. Válaszlevelet kaptunk Király András államtitkártól, melyben közölte, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése, az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá tájékoztatta a minisztérium szakembereit a román nyelv oktatására vonatkozó projekt kidolgozásával kapcsolatosan is. (Humán Tőke Operativ Program/Program Operațional Capital Uman –POCU).
 • 2017. június: A románnyelv-tanításról az oktatási minisztériumban – Hargita megyei szemszögből – Bukarestben még mindig az a felfogás uralkodik, hogy az állam nyelvét minden állampolgárnak kifogástalanul ismernie kell, az anyanyelvétől függetlenül.
 • 2018. július: Borboly Csaba: nem jó ugyanúgy vizsgáztatni egy székelyföldit, mint egy teleormanit! – Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, valamint a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ a román nyelv ismeretének állapotáról, megtanulhatóságának lehetőségeiről végzett kérdőíves kutatást Hargita megye iskoláiban.
 • 2018. július: A diákok, szülők és a pedagógusok is egyetértenek abban, hogy változásokra van szükség a román nyelv oktatásában – Nem kedveli a térségünkben élő magyar ajkú tanulók többsége a román nyelvet, ennek fő okai pedig, hogy nagyrészt csak a tanórákon van lehetőségük gyakorolni azt, túl sok az elvárás az iskolában és a vizsgákon, továbbá nincs sikerélményük abban, ahogy tanítják nekik a román nyelvet.
 • 2018. július: Borboly Csaba: egyenlő eséllyel kell induljanak a román és magyar diákok az érettségin – Panaszt nyújtanak be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nyelv nem megfelelő módon történő oktatása miatt.
 • 2018. augusztus: Új módszereket vezetnek be idéntől a hatékonyabb románnyelv-oktatás érdekében – A márciusban megalakult románnyelv-oktatásért felelős munkacsoport ülésén, augusztus 29-én a jelenlevők átbeszélték azokat a lehetőségeket és jó gyakorlatokat, melyeket már az idei tanévtől be lehet vezetni a románnyelv-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében.
 • 2019. július: Jó képességű diákok is hátrányba kerültek a román vizsga miatt – A magyar anyanyelvű vizsgázók közül 89 diák 9-nél nagyobb jegyet kapott magyar nyelv és irodalomból, és 5-nél kisebb jegyet román nyelv és irodalomból.
 • 2019. október: Nagy lépés a román nyelv oktatása kapcsán – A beadványunk nyomán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megbüntette a tanügyminisztériumot a magyar anyanyelvű diákok román oktatásában tapasztalt hiányosságok miatt.
 • 2019. október: A nép ügyvédje: speciális tanterv szerint oktassák a román nyelvet a magyar diákoknak! – A nép ügyvédjéhez fordult Hargita Megye Tanácsa amiatt, hogy az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként, nem anyanyelvként tanulhassák.
 • 2020. május: Digitális rendszerrel segítené a román érettségire való felkészülést Hargita Megye Tanácsa – Oktatástámogató rendszerrel segíti Hargita Megye Tanácsa az érettségire való felkészülést, elsősorban román nyelv és irodalomból. Keddtől várják az érdeklődők jelentkezését, az első jelentkezőknek ingyenesen biztosítják a hozzáférést. Olyan osztályközösségek jelentkezését várják, ahonnan legalább tíz diák részt vesz a programban.

Loading