A magyar–román jó együttélési kódex

Az etnikumközi viszonyok intézményes rendezését törvényes kerek szabályozza. Ez a törvényes keret írja elő a kisebbség-többség viszonyát kezelő intézkedéseket. A kisebbségek statusát összefoglaló törvény kötelezettségeket, betartandó magatartásformákat és gyakorlatokat ír elő explicit módon. A törvény szellemében foganatosított proaktív intézkedéseket vagy mechanizmusokat viszont a közigazgatási gyakorlat, a helyi szokásjog és az érdekelt felek megegyezéséből fakadó programok, projektek, gyakorlatok, formális vagy informális intézmények rendszere teremtheti meg. Valószínű, hogy a helyi közigazgatási hatóságok közti együttműködés szintjén gyakorlatba ültetett jó együttműködési mechanizmus alapja a konszenzus. A konszenzus tág értelemben vett politikai tevékenység, alku folyamat végterméke, amit a helyi szinten érdekelt és kompetens politikai szereplők teremthetnek meg, legitimitásnak örvendő közszereplők bevonásával. A konszenzusteremtés tehát a politikai osztályon belül, a civil szféra bevonásával hozhat eredményt. Ez azt is jelenti, hogy a konszenzus valamint a hatalom megosztási formulák érvényesítése nem a kutatók/kisebbségi szakértők feladata. Ezért az általuk készített javaslatcsomag nem is kíván az alku folyamatokra reflektálni, hanem inkább kiindulópontnak tekintjük, szakmailag megalapozott célok és lehetséges eszközök tárházának egy reális politikai alku számára. Elvi szempontokat és lehetséges megoldásokat javasolunk, valamint a konszenzus kialakításához szükséges dialógus, mely egyben helyzetfelismerésként is értelmezhető, elindításához szükséges tennivalókat sorolunk fel.

Román-magyar együttélés Hargita megyébenkutatás kiértékelő

A magyar–román jó együttélési kódex megvalósítása érdekében folytatott levelezések

Egyesek és kettesek – egy kódex véget nem érő története – blogbejegyzés

 2,224 total views,  1 views today