Hargita megyében a 2023-es érettségi vizsga nyári fordulójára 2119 diák iratkozott be, közülük 97,35% jelent meg a vizsgákon, azaz 2063 személy. A diákok száma növekedett a 2022-es adatokhoz képest, de még nem érte el a 2021-ben beiratkozott diákok számát (2197).

  • Hargita megyében a sikeresen vizsgázók aránya 62%-os, ami nagymértékben elmarad az ország többi megyéiben elért eredményekhez viszonyítva.
  • A román nyelv és irodalom vizsga eredmények figyelembe vétele nélkül a Hargita megyei magyar anyanyelvű diákok átmenési aránya 82,3% lenne.
  • A magyar nyelv és irodalom eredmények viszonylag magasak a többi eredményhez képest.
  • A magyar anyanyelvű diákoknak nehézséget jelent a román nyelv és irodalom tárgy követelményeinek az elsajátítása.
  • Nagy az eltérés a vidéki- és a városi iskolák eredményei között. Vidéken sokkal kisebb arányban tudják teljesíteni és alacsonyabb eredményekkel az érettségi vizsgát.
  • Azok a diákok, akik már az előző években beiratkoztak legalább egyszer az érettségi vizsgára, nagyon alacsony arányban teljesítettek sikeresen (22%).

A jelentés ITT olvasható.

Loading