Hargita megyében a 2022-es Képességfelmérő vizsga nyári fordulójára 2814 diák iratkozott be, közülük 2765, azaz 98,26% jelent meg a vizsgákon. A vidéki iskolák esetében a diákok 2,7%-a nem jelent meg, míg a városon lévő iskolák esetében ez az arány 0,7%. A jelenlét minden térségben 97% felett volt kivéve Keresztúr-térséget, ahol a legkisebb volt a megjelenő diákok aránya, vagyis 93,9%. A jelentés főbb következtetései:

  • A Hargita megyei diákok több mint háromnegyede sikeresen teljesítette a képességfelmérő vizsgát, ez 4%-kal az országos átlag alatt van.
  • Az elmúlt évekhez képest minden tárgyból javulás figyelhető meg.
  • A legjobb eredmények magyar nyelv és irodalomból születtek, amely esetben a diákok csupán 3,5%-a nem érte el az ötös érdemjegyet.
  • A magyar anyanyelvű diákok esetében az ötöst elérő diákok aránya közel 40%-kal alacsonyabb, mint a román anyanyelvű diákok esetében.

A jelentés ITT olvasható.

Loading