Hargita megyében a 2021-es Képességfelmérő vizsga nyári fordulójára 2594 diák iratkozott be, közülük 97,3% jelent meg a vizsgákon. A vidéki iskolák esetében a diákok 3,7%-a nem jelent meg, míg a városon lévő iskolák esetében ez az arány 1,4%. A jelenlét minden térségben 95% felett volt kivéve Keresztúr-térséget, ahol a legkisebb volt a megjelenő diákok aránya, viszont a megyei átlag magasabb az országos átlagos jelenléthez képest. A jelentés főbb következtetései:

  • A Hargita megyei diákok háromnegyede sikeresen teljesítette a képességfelmérő vizsgát, ami kevéssel az országos átlag felett van.
  • A legjobb eredmények magyar nyelv és irodalomból születtek.
  • Az idén képességvizsgázott az a generáció, amelyik alternatív tanterv és új tankönyvek szerint tanulta a román nyelvet, viszont a diákok közel fele nem érte el az ötös érdemjegyet román nyelv és irodalomból.

A jelentés ITT olvasható.

Loading